I N F O R M A C J A
O     W Y N I K U    P R Z E T A R G U
BRG.6845.1.2024.AW

1.

Data i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

17.05.2024 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

I ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość niezabudowana  oznaczona nr działki  216/3  o powierzchni 0,02 ha,

 położona we wsi i obrębie Kinice

 

KW Nr SZ1M/00040745/3

3.

Liczba osób dopuszczonych

i niedopuszczonych

do przetargu

2

 

-

4.

Wywoławcza wysokość czynszu:

Najwyższa osiągnięta wartość:

1600,00 zł

 

1620,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca:

Aleksandra Neubert  

 

                                                                 Wójt  Gminy
Nowogródek Pomorski
Krzysztof  Mrzygłód

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski oraz na stronie www.bip.nowogrodekpomorski.pl w terminie od dnia 17.05.2024 r. do dnia 24.05.2024 r.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 17 maj 2024 12:45 Piotr Uberman