I N F O R M A C J A  O     W Y N I K U    P R Z E T A R G U

Znak:RUL.6845.12.2021.AW

 

1.

Data i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

15.07.2022 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

I ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość rolna niezabudowana  oznaczona nr działki  892  o powierzchni 0,73 ha,

 położona we wsi Parzeńsko obrębie Karsko,

 

KW Nr SZ1M/00041526/9

3.

Liczba osób dopuszczonych

i niedopuszczonych

do przetargu

2

_

4.

Wywoławcza wysokość czynszu:

Najwyższa osiągnięta wartość:

370,00 zł

 

400,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca:

Agnieszka Korneluk-Kaczmarczyk

 

                                                                 Wójt  Gminy
  Nowogródek Pomorski

 

                                                                                                                                                               

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 15.07.2022 r. do dnia 22.07.2022 r.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 lipiec 2022 12:54 Piotr Uberman