I N F O R M A C J A  O     W Y N I K U    P R Z E T A R G U

Znak:BRG.6845.3.2022.AW

 

1.

Data i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

15.07.2022 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

I ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość rolna niezabudowana  oznaczona nr działki  619  o powierzchni 1,13 ha,

 położona we wsi i obrębie Karsko,

 

KW Nr SZ1M/00041531/7

3.

Liczba osób dopuszczonych

i niedopuszczonych

do przetargu

2

_

4.

Wywoławcza wysokość czynszu:

Najwyższa osiągnięta wartość:

570,00 zł

 

900,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca:

Rafał Szczepaniak

 

                                                                 Wójt  Gminy
Nowogródek Pomorski

 

                                                                                                                                                              

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 15.07.2022 r. do dnia 22.07.2022 r.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 lipiec 2022 12:52 Piotr Uberman