I N F O R M A C J A
O W Y N I K U P R Z E T A R G U

Znak:BRG.6845.1.2022.AW

 

1.

Data i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

03.06.2022 r.

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

 

przetarg ofertowy pisemny

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona nr działki 685 o powierzchni 0,14 ha w części o powierzchni 0,05 ha,

położona we wsi i obrębie Karsko,

 

KW Nr SZ1M/00041526/9

3.

Liczba osób dopuszczonych

i niedopuszczonych

do przetargu

1

_

4.

Wywoławcza wysokość czynszu:

Najwyższa osiągnięta wartość:

50,00 zł

 

500,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca:

Robert Usarkiewicz

 

Wójt Gminy
Nowogródek Pomorski

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 03.06.2022 r. do dnia 10.06.2022 r.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 czerwiec 2022 12:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 czerwiec 2022 13:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 czerwiec 2022 13:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 czerwiec 2022 13:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 czerwiec 2022 13:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 czerwiec 2022 13:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 czerwiec 2022 13:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 czerwiec 2022 13:02 Piotr Uberman