I N F O R M A C J A 

O     W Y N I K U    P R Z E T A R G U

 

1.

Data i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

23.07.2021 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

przetarg ofertowy pisemny

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość rolna niezabudowana  oznaczona nr działki  405/3  o powierzchni 4,9994 ha,

 położona we wsi i obrębie Nowogródek Pomorski,

 

KW Nr SZ1M/00035125/3

3.

Liczba osób dopuszczonych

i niedopuszczonych

do przetargu

1

_

4.

Wywoławcza wysokość czynszu:

Najwyższa osiągnięta wartość:

2.450,00 zł

 

2.800,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca:

Tomasz Partyka

 

                                                                 Wójt  Gminy

                                                                  Nowogródek Pomorski

 

                                                                                                                                                               

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 23.07.2021 r. do dnia 30.07.2021 r.

 
   

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 styczeń 2022 13:37 Piotr Uberman