I N F O R M A C J A 

O     W Y N I K U    P R Z E T A R G U

Znak:RUL.6845.9.2021.AW

 

1.

Data i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

03.12.2021 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

I przetarg ustny nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość rolna niezabudowana  oznaczona nr działki  619  o powierzchni 1,13 ha, położona we wsi  i obrębie Karsko,

 

KW Nr SZ1M/00041531/7.

3.

Liczba osób dopuszczonych

i niedopuszczonych

do przetargu

2

 

-

4.

Wywoławcza wysokość czynszu:

Najwyższa osiągnięta wartość:

570,00 zł

 

590,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca:

Tomasz Bartol

 

 Wójt  Gminy
Nowogródek Pomorski

 

                                                                                                                                                               

                                                                    

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 03.12.2021 r. do dnia 10.12.2021 r.

 
   

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 styczeń 2022 13:32 Piotr Uberman