I N F O R M A C J A O
W Y N I K U    P R Z E T A R G U
RUL.6845.10.2021.AW

 

1.

Data i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

21.01.2022 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

przetarg ofertowy pisemny

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość rolna niezabudowana  oznaczona nr działki  378/6  o powierzchni 0,5156 ha,

 położona we wsi i obrębie Giżyn,

 

KW Nr SZ1M/00040883/2

3.

Liczba osób dopuszczonych

i niedopuszczonych

do przetargu

1

_

4.

Wywoławcza wysokość czynszu:

Najwyższa osiągnięta wartość:

210,00 zł

 

350,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca:

Marian Jadach

 

                                                                 Wójt  Gminy

                                                                  Nowogródek Pomorski

 

                                                                                                                                                               

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 21.01.2022 r. do dnia 28.01.2022 r.

 
   

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 styczeń 2022 12:30 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 12:31 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 12:31 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 14:13 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 14:19 Piotr Uberman