O G Ł O S Z E N I E
RUL.6845.9.2021.AW

 

Wójt Gminy  Nowogródek Pomorski  działając na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990  ze  zmianami) oraz Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23  kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski, podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości         

Karsko

Określenie nieruchomości        

działka niezabudowana, grunt sklasyfikowany jako RIVb, RV i S-RV

Nr działki                                 

619

Powierzchnia działki                

1,13 ha

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu    

brak planu, w studium ukzp – obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym

Księga wieczysta                        

KW Nr  SZ1M/00041531/7

 Uzbrojenie

droga asfaltowa i gruntowa

Okres dzierżawy                       

do 10 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu

570 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat                

do 31 marca

 

Termin, miejsce i warunki przetargu na dzierżawę ww. nieruchomości zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski i  na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku oraz na stronach internetowych www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 24 września 2021 r. do dnia 15 października 2021 r.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 20 wrzesień 2021 14:39 Piotr Uberman