Ogłoszenia gminne

Tytuł Wytworzony
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie polegające na „usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogródek Pomorski ” 2022-06-24 12:42:51
Sprawozdanie z realizacji w roku 2021 Programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2022-06-02 14:28:42
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowogródek Pomorski za 2021 r 2022-04-29 13:59:33
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych 2022-03-01 14:58:35
Rozstrzygnięcie konkursu dla Klubów Sportowych 2022-02-25 14:40:43
Uchwała nr XXXI/359/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2022 roku 2022-02-04 10:46:50
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2022 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2022-02-01 14:33:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy gminnej sieci wodociągowej - KARLIN KINICE 2021-10-28 15:41:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy gminnej sieci wodociągowej - GOLIN RATAJE 2021-10-28 15:40:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy gminnej sieci wodociągowej - KARLIN ROKITNO 2021-10-28 15:38:47