Ogłoszenia gminne

Tytuł Wytworzony
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 787/4 obręb Karsko 2024-04-16 15:04:08
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2024-04-15 13:00:18
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 2024-01-31 15:06:30
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2024 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2024-01-23 13:24:23
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Kinice. 2024-01-23 09:41:33
Ogł. Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o przystąp. do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrznnego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Leśną i Mieszka I w m. Karsko 2023-12-19 11:24:14
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI w sprawie konsultacji programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 2023-11-29 14:58:17
Link do spotkania w sprawie Przystąpienia do sporządzenia MPZP dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w Gminie Nowogródek Pomorski 2023-11-09 12:30:15
OGŁOSZENIE WÓJTA NOWOGRÓDEK POMORSKI w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2023-11-03 11:30:27
Zaproszenie do złożenia oferty - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowania i przeprowadzenia zajęć dla dzieci - Terapia SI - dla uczestników projektu 2023-09-26 11:49:34