OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

 

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

„Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obręb Trzcinna

gmina Nowogródek Pomorski powiat myśliborski

województwo zachodniopomorskie,

na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r.”

dotyczącego działek nr 48 i 49 obręb Trzcinna.

Z ww. dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu.

Zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu można składać do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2016 r.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Gminy Nowogródek Pomorski od dnia 24 października 2016 r. do dnia 24 grudnia 2016 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 17:12 Piotr Uberman