PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

informuje, iż

w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 13:00

odbędzie się VII sesja Rady Gminy

w  sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Ustalenie porządku obrad
  3. Debata nad raportem  o stanie Gminy za rok 2018
  4. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski wotum zaufania

2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2018 r.

3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia /nie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2018 r.

4) Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działek położonych w Karsku

5) Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/59 w Karsku

  1. Interpelacje i zapytania radnych
  2. Wolne wnioski Sołtysów i Mieszkańców.
  3. Zamknięcie obrad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 15:02 Piotr Uberman