ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU VIII SESJI

RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Zawiadamiam

że na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pomorski zwołana zostaje VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały:

- w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry.

  1. Zamknięcie obrad.

                                  Przewodniczący Rady Gminy

                            Wodzisław Grzeca

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 15:01 Piotr Uberman