OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz.1356 ze zmianami) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obręb Karsko,
gmina Nowogródek Pomorski powiat myśliborski
województwo zachodniopomorskie,
na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2033 r.”

 

dotyczących działek nr 610/3, 610/4, 610/5 obręb Karsko

Z ww. dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Urzędu Gminy.
Zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu można składać do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 25 września 2023 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Gminy Nowogródek Pomorski od dnia 25. sierpnia 2023 r. do dnia 25 października 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uproszczony plan lasu pdf 6.58 MB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25 sierpień 2023 12:00 Piotr Uberman