Nowogródek Pomorski, 3 stycznia 2024 r.

Znak sprawy: RO.210.4.2023.KB

 

Informacja  o wynikach  naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
w Biurze Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski

 

Dnia 15 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Nowogródek Pomorski  ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski oraz opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

Wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi formalne.
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Piątek zamieszkała w Karsku.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Piątek spełnia kryteria wymagane do pracy na stanowisku ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą fachową związaną ze specyfiką stanowiska i uzyskała pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

                                                     

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 styczeń 2024 14:03 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2024 14:04 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2024 14:05 Piotr Uberman