Nowogródek Pomorski, dn. 12 grudnia 2022 r.

Znak sprawy: RO.210.3.2022.KB

 

Informacja  o wynikach  naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku
w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski

 

 

Dnia 24 listopada  2022 r. Wójt Gminy Nowogródek Pomorski  ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

Wpłynęła jedna  oferta spełniająca wymogi formalne.

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Małecka zamieszkała w Karsku.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Małecka spełnia kryteria wymagane do pracy na stanowisku ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku  w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą fachową związaną ze specyfiką stanowiska i uzyskała pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

                                                     

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja o wynikach naboru pdf 314.15 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 21 grudzień 2022 11:34 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 21 grudzień 2022 11:35 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 21 grudzień 2022 11:35 Piotr Uberman