KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej
w Nowogródku Pomorskim z dnia 18 października 2021 r.

W sprawie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów

Gminna Komisja Wyborcza w Nowogródku Pomorskim, wykonująca czynności na obszarze Gminy Nowogródek Pomorski informuje, że dnia 21 października 2021 r. (czwartek) o godz. 15:15 w budynku Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 2 – sala narad, odbędzie się losowanie numerów dla zarejestrowanych list kandydatów.

Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół , a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
w Nowogródku Pomorskim

 (-) Anna Katarzyna Filipiak

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 październik 2021 10:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 10:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 10:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 10:09 Piotr Uberman