Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy  

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 6 miesięcy

Podstawa prawna

art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903), art. 34, art.37 ust.2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami).  

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim

       2. O każdym etapie załatwiania wniosku, najemca informowany jest na bieżąco, odrębnymi pismami. 

 

Wersja 2