Wymagane dokumenty

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

Opłaty

za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

 

płatne z góry, na rachunek organu:
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
GBS BARLINEK 67 8355 0009 0046 8897 2000 0004
 lub osobiście w kasie Urzędu

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok. nr 2 - tel. 957471711

wersja nr 5