Wymagane dokumenty

1. Zlecenie wynajmu ławostołów

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych

ul. A. Mickiewicza 15

pokój nr 8

74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty

- opłata za 1 sztukę/dobę wynajmu ławostołów – 24,40 zł netto + 23% VAT

- koszt dojazdu za 1 km – 4,00 zł netto + 23% VAT

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Zarządzenie Wójta Gminy nr  29/2014 z 31.08.2014 r.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak