Wymagane dokumenty

1. Zlecenie wynajmu koparko - ładowarki

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych

pokój nr 8

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty

- opłata za 1 h wynajęcia koparko-ładowarki -   90,00 zł netto  + 23% VAT

- cena za 1 km dojazdu koparko-ładowarki -  4,00zł netto + 23 % VAT

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Zarządzenie Wójta Gminy nr  29/2014 z 31.08.2014 r.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak