Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną   
 2. Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód metryka)
 3. Dokumetn potwierdzajacy szczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
 4. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości, której posiadacz psa nie jest właścicielem,  zgodę właściciela.

Miejsce złożenia dokumentów

 Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska pokój nr 3a

Opłaty

Opłata skarbowa:

za zezwolenie - 82,0 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 10 ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. Nr 106 poz. 1002 z 2003 r. z późn. zm.), §1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2003 r.. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. Nr 77 poz. 687 z 2003 r.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 • amerykański pitt bull terrier
 • Perro de Presa Mallorquin (pies z Majorki)
 • bulldog amerykański
 • dog argentyński
 • Perro de Presa Canario
 • tosa inu
 • rottweiler
 • akbash dog
 • anatolian karabash
 • moskiewski stróżujący
 • owczarek kaukwe

wersja nr 2