Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zawarcie umowy najmu po wykonanej adaptacji pomieszczenia   
  2. Załączniki: 
    - protokół technicznego odbioru wykonanej adaptacji 
    - karta ewidencyjna powstałego po adaptacji lokalu mieszkalnego 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

Referat Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym pok. nr 2

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150).

Tryb odwoławczy

Nie przesługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia .

Wersja 3