Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, do którego uprawnienie wskazał sąd w wyroku eksmisyjnym  
  2. Załączniki: 
    Wyrok eksmisji z lokalu mieszkalnego 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

Referat Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym pokój nr 2

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 14, 17 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.  poz. 150).

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Wyroków eksmisyjnych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. 
  2. Prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która samowolnie zajmuje lokal.

 

Wersja: nr 3