Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy   

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 6 miesięcy

Podstawa prawna

art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zmianami), art. 34, art.37. ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami)  

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

O każdym etapie załatwienia wniosku, najemca informowany jest odrębnymi pismami

 

Wersja 2.