Wymagane dokumenty

1. Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej   

2. Załączniki:

  •  dokumenty na poparcie prawa do bezprzetargowego nabycia nieruchomości

                                                                                                                                                            

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Co najmniej 6 miesięcy

Podstawa prawna

art. 28, art. 37, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).  

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim.

 

Wersja nr 2