Wymagane dokumenty

Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji  

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Do 3 miesięcy

Podstawa prawna

art. 13, 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim. 

 

Wersja 2