Wymagane dokumenty

Wniosek o wydzierżawienie gruntu komunalnego  na okres do trzech lat    

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Nie pobiera się.  

Termin i sposób załatwienia

Do 3 miesięcy

Podstawa prawna

art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. 

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim. 

Wersja nr 2