Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
DECYZJA Nr 03/2021 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2021-12-09 12:00:51
DECYZJA Nr 05 / 2021 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2021-12-09 11:52:38
DECYZJA Nr 04/2021 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2021-12-09 11:35:32
WYDANO DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONI KOMÓRKOWEJ P4 W m. KARSKO 2021-11-30 10:34:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 2021-10-01 12:56:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku izby pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu 2021-02-05 13:26:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV 2020-09-28 15:40:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowogródek Pomorski 2020-08-26 15:18:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej na częsci działek nr 381/3, 381/2, 382/3 ob. Karsko 2020-07-31 13:27:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - demontaż odcinka linii napowietrznej SN-15kV L-214 2020-05-23 16:59:08