ROOT

Tytuł Wytworzony
Komisje Rady Gminy 2002-2006 2003-07-31 17:09:25
Uchwały z XX Sesji Rady Gminy 2005-01-26 15:11:25
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2004 - 2013 2005-04-28 11:54:27
Strategia Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2005-2015 2005-04-28 12:11:55
Wybory samorządowe 2006 2006-10-11 14:25:40
Komisje Rady Gminy 2006-2010 2006-12-15 16:02:55
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim 2007-05-08 16:08:28
Wybory Sejm Senat 2007 2007-10-02 16:55:58
Uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy 2010-10-20 14:52:16
Wybory uzupełniające 2011-03-29 16:05:51

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Urzędem Gminy Nowogródek Pomorski i jego komórkami organizacyjnymi.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy.

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI
W URZĘDZIE GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Rejestr Skarg i Wniosków - sekretariat

Rejestr Uchwał - sekretariat

Rejestr Wyborców - pokój nr 3

Rejestr Poborowych - pokój nr 3

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste - pokój nr 3

Ewidencja Działalności Gospodarczej - pokój nr 5

Ewidencja Podatników - pokój nr 5

Rejestr Wydanych Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu - pokój nr 7

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - pokój nr 9